Kaleva-Hakametsä -paikalliskeskuksen ydinalueen suunnittelukilpailu